dit is een test

Annuleren, retourneren en ruilen

De klant heeft het recht om per e-mail of per fax binnen 14 werkdagen, vanaf de dag die volgt op de levering van het product, aan de overeenkomst te verzaken zonder betaling van een boete en zonder opgave van redenen.  De klant zal, op eigen kosten en eigen risico, het product binnen 14 werkdagen na ontvangst in zijn originele staat terugzenden naar de BVBA Vetria.  Desgevallend zal de BVBA Vetria de ontvangen betalingen binnen 30 dagen vanaf de verzaking terugbetalen.